Energiebelasting 2017 tarieven bekend*

01 December 2016
Zoals ieder jaar worden in december / januari de nieuwe energiebelasting staffels bekend gemaakt. Huidig voorstel ligt in de kamer ter goedkeuring.

Sinds 1996 heft de overheid energiebelasting over het energieverbruik. Deze belasting direct gekoppeld aan het verbruik van kWh elektra en m³ gas. Energiebelasting wordt beschreven in de “Wet belastingen op milieugrondslag” en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Deze belasting werd ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel, maar de wijze van heffing staat ter discussie. Immers hoe meer energie men verbruikt, hoe lager de energiebelasting. Deze staffel lijkt niet logisch als men kijkt naar het oorspronkelijke doel.

Energiebelasting 2017 tarieven bekend*

Het voorstel (excl. btw) voor 2017 ziet er als volgt uit;

       2017  2016  Verschil t.o.v. 2016
Heffingskorting (verblijfsfunctie)      € 308,54  € 310,81  -0,73%
           
Elektriciteit Energiebelasting  ODE  Totaal 2017  Totaal 2016  Verschil t.o.v. 2016
0 - 10.000 kWh € 0,10130 € 0,00740 € 0,10870 € 0,10630 2,26%
10.000 - 50.000 kWh € 0,04901 € 0,01230 € 0,06131 € 0,05696 7,64%
50.000 - 10.000.000 kWh € 0,01305 € 0,00330 € 0,01635 € 0,01521 7,50%
> 10.000.000 kWh (zakelijk) € 0,00053 € 0,00013 € 0,00066 € 0,00061  7,65%
           
Aardgas Energiebelasting   ODE  Totaal 2017   Totaal 2016  Verschil t.o.v. 2016
0 - 170.000 m3 € 0,25244 € 0,01590 € 0,26834 € 0,26298 2,04%
170.000 - 1.000.000 m3 € 0,06215 € 0,00740 € 0,06955 € 0,07374 -5,68%
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,02265 € 0,00270 € 0,02535 € 0,02667 -4,95%
> 10.000.000 m € 0,01216 € 0,00130 € 0,01346 € 0,01306 3,06%
Gasverbruik tbv blokverwarming € 0,25244 € 0,01590 € 0,26834 € 0,26298 2,04%
Gasverbruik tbv CNG-vulstation € 0,16128 € 0,00000 € 0,16128 € 0,16080 0,30%
           
Aardgas (verlaagd tarief**) Energiebelasting   ODE  Totaal 2017    Totaal 2016  Verschil t.o.v. 2016
0 - 170.000 m3 € 0,04054 € 0,00260 € 0,04314 € 0,04222 2,18%
170.000 - 1.000.000 m3 € 0,02346 € 0,00250 € 0,02596 € 0,02549 1,84%
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,02265 € 0,00270 € 0,02535 € 0,02667 -4,95%
> 10.000.000 m3 € 0,01216 € 0,00130 € 0,01346 € 0,01302 3,38%

Opslag Duurzame Energie (ODE)

De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies. Er ligt een voorstel in de kamer om de ODE na 2017 op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spreken van een vereenvoudiging, tegenstander vinden het daarmee minder transparant worden.

Heffingskorting (bij verblijfsfunctie)

Ook de heffingskorting, sinds 2015 enkel nog gekoppeld aan een verblijfsfunctie, wordt ook jaarlijks herzien. Dit alles samen bepaald uiteindelijk wat een gebruiker precies aan energiebelasting gaat betalen in 2017. Uiteindelijk wordt over de energiebelasting ook nog BTW geheven. Dit maakt de energiebelasting een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse overheid. Traditioneel stijgen de tarieven voor energiebelasting ieder jaar, maar nu liggen de verwachtingen iets genuanceerder.

Na 2017

De vraag is natuurlijk ook hoe de overheid in de toekomst de energiebelasting wil gaan inrichten. Zo kunnen kleinverbruikers hun elektra verbruik salderen met de eigen opgewekte energie, met als gevolg dat ze daar dus geen energiebelasting (meer) over betalen. Dat de energiebelasting er in de toekomst heel anders gaat uitzien is wel duidelijk, misschien al in 2018.

* Onder voorbehoud van wijzigingen; Informatie is gebaseerd op wetsvoorstel zoals gediend bij de kamer.
Definitieve energiebelastingtarieven worden op 1 januari 2017 officieel bekend gemaakt.
** In bepaalde omstandigheden kan een aansluiting in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.
U kan navraag doen bij uw energieadviseur, de belastingdienst of ons uw situatie per mail voor te leggen.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties