Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt tot 2023 fors

01 November 2016
De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies.

Opslag Duurzame Energie (ODE) na 2017

Er ligt een voorstel in de kamer om de ODE na 2017 op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spreken van een vereenvoudiging, tegenstander vinden het daarmee minder transparant worden.
Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt tot 2023 fors

Prognoses* voor 2017 t/m 2023

In de prognoses zijn de tarieven tot en met 2023 reeds bekendgemaakt. Als deze tarieven daadwerkelijk worden ingevoerd, zou dat betekenen dat we in 2023 fors meer kwijt zijn aan Opslag Duurzame Energie.

De aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Wij baseren de informatie op de 'nota naar aanleiding van verslag over wijziging wet opslag duurzame energie'. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden. We kunnen in elk geval vaststellen dat het kabinet de opslag duurzame energie in de komende jaren aanzienlijk wil laten stijgen.

EnergieMarktInformatie.nl heeft de bedragen voor u verwerkt in onderstaand overzicht.

  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Elektriciteit              
0 - 10.000 kWh € 0,0074 € 0,0114 € 0,0183 € 0,0245 € 0,0242 € 0,0254 € 0,0270
10.000 - 50.000 kWh € 0,0123 € 0,0189 € 0,0304 € 0,0406 € 0,0401 € 0,0422 € 0,0448
50.000 - 10.000.000 kWh € 0,0033 € 0,0050 € 0,0081 € 0,0108 € 0,0107 € 0,0113 € 0,0119
> 10.000.000 kWh € 0,0001 € 0,0002 € 0,0003 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0005
Aardgas              
0 - 170.000 m3 € 0,0159 € 0,0244 € 0,0393 € 0,0525 € 0,0518 € 0,0546 € 0,0580
170.000 - 1.000.000 m3 € 0,0074 € 0,0114 € 0,0183 € 0,0244 € 0,0241 € 0,0254 € 0,0270
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,0027 € 0,0041 € 0,0067 € 0,0089 € 0,0088 € 0,0093 € 0,0099
> 10.000.000 m3 € 0,0013 € 0,0020 € 0,032 € 0,0043 € 0,0042 € 0,0044 € 0,0047
Aardgas (verlaagd tarief**)              
0 - 170.000 m3 € 0,0026 € 0,0039 € 0,0063 € 0,0084 € 0,0083 € 0,0088 € 0,0093
170.000 - 1.000.000 m3 € 0,0025 € 0,0038 € 0,0062 € 0,0082 € 0,0081 € 0,0086 € 0,0091
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,0027 € 0,0041 € 0,0067 € 0,0089 € 0,0088 € 0,0093 € 0,0099
> 10.000.000 m3 € 0,0013 € 0,0020 € 0,0032 € 0,0043 € 0,0042 € 0,0044 € 0,0047

Gevolgen voor de gebruikers

De opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. Gebruiikers die (ook) energie produceren en daarbij het milieu niet of nauwelijks belasten zullen per saldo minder energiebelasting gaan betalen. Zeker voor ondernemers en andere groot verbruikers is het dus zaak om hun verbruiken te reduceren en te starten met de (eigen) energietransitie. Zeker die laatste kunnen in aanmerking komen voor de SDE+ subsidie.

Uitgaande van de voorgestelde ODE-tarieven kan men ook doorrekenen wat de gevolgen zijn voor de persoonlijke situatie. Hiervoor heeft EnergieMarktInformatie.nl een handig rekentool gemaakt, zodat u gemakkelijk het verschil in Opslag Duurzame Energie tussen de leveringsjaren kan zien en ook hoeveel % deze zal verhogen.

Benodigd zijn de (jaar)verbruiken in kWh en m3 en de leveringsjaren (tussen 2012 en 2023) die u wil vergelijken.

Download hier

Tot slot blijft de vraag hoe de overheid de energiebelasting in de toekomst wil gaan inrichten. Zo kunnen kleinverbruikers hun elektra verbruik salderen met de eigen opgewekte energie, met als gevolg dat ze daar dus geen energiebelasting (meer) over betalen. Dat de energiebelasting er in de toekomst heel anders gaat uitzien is wel duidelijk!

Bij aanvullende vragen kan u altijd navraag doen bij uw energieadviseur of ons uw situatie per mail voor te leggen. Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden om te besparen op de energiekosten.

* Onder voorbehoud van wijzigingen; Officieuze informatie is gebaseerd op wetsvoorstel zoals gediend bij de kamer.
Definitieve ODE tarieven moeten nog worden goedgekeurd.
** In bepaalde omstandigheden kan een aansluiting in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties