Uitleg over piek- en daluren

18 February 2016

Hoezo piek- en daluren?

Tijdens daluren betaal een ander (vaak lager) energietarief dan tijdens piekuren. Uiteraard moet de meter dan wel geschik ziijn om piek- en daluren te het registeren.

Kan ik kiezen?

Wanneer de meter geschikt is kan men kiezen om tegen piek- en daltarieven af te rekenen. Voor kleinverbruikers is er ook nog de mogelijkheid om tegen enkeltarief gefactureerd te krijgen. Dan wordt al het verbruik, dus dag en nacht, tegen één enkel tarief gerekend. Grootverbruikers (≥ 3 x 80 Ampere) hebben verplicht een dubbele meter.

Wanneer gaan deze uren in?

De piekuren

In het grootste deel van Nederland geldt het piektarief van 7.00 tot 23.00 uur.
In Noord-Brabant en Limburg geldt het piektarief van 7.00 tot 21.00 uur.

De daluren

In het grootste deel van Nederland geldt het daltarief van 23.00 tot 7.00 uur.
In Noord-Brabant en Limburg geldt het daltarief van 21.00 tot 7.00 uur.
In het weekend en tijdens feestdagen geldt het daltarief in heel Nederland de hele dag.

Deze feestdagen zijn; 1 januari, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, Koningsdag, 1ste en 2de Kerstdag.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties