Netwerk

Een netbeheerder beheert het energienet in een bepaalde regio en wordt daarom ook wel regionale netbeheerder genoemd. Het landelijke elektriciteits hoogspanningsnet valt onder de verantwoordelijkeheid van TenneT. Alle klanten in een regio zijn aangewezen op de regionale netbeheerder, de netbeheerder kan dus niet vrij gekozen worden. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het afleveren van de elektriciteit en/of gas bij de consument. Voor elektriciteit bestaat een aansluitplicht, dit houdt in dat iedereen in Nederland het recht heeft aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Voor het gasnet geldt deze aansluitplicht niet. De netbeheerders staan onder controle van ACM die ook ieder jaar de aansluit- en transporttarieven vaststelt per netbeheerder.

Netbeheerders

Alle elektriciteit gaat via de hoogspanningskabels van netbeheerder Tennet naar de laagspanningsleidingen van regionale netbeheerders. Zij transporteren het verder naar de woningen en bedrijven.

In het kader van de Wet Onafhankelijk Netbeheer moesten energiebedrijven voor 1 januari 2011 diverse activiteiten afsplitsen in een aparte onderneming en moeten het eigendom van de netten ook in die aparte onderneming komen te liggen. Omdat de netbeheerders worden afgesplitst van de energiebedrijven, werden ook naamsveranderingen doorgevoerd.

ENECO NetBeheer heet sinds 1 juli 2008 Stedin. Liander was voor 12 november 2008 Continuon Netbeheer. Essent Netwerk gaat vanaf begin 2009 verder onder de naam Enexis. RWE Energy Nederland heeft als eerste haar netwerkactiviteiten Obragas net en Netbeheer Haarlemmermeer afgestoten in 2007 en deze zijn verkocht aan Nutsbedrijven Regio Eindhoven (operationele naam: NRE). Per 1 november 2009 is de naam NRE veranderd in Endinet. Met ingang van 4 januari 2016 is de naam van Delta Netwerkbedrijf B.V. veranderd in Enduris B.V.


Netbeheerders gas nederland
GAS
NL Gasunie Transport Services
1 Cogas Infra & Beheer B.V.
2 Enduris
3 Endinet
4 Enexis
5 Liander
6 Rendo
7 Stedin
8 Westland Infra
9 Zebra gasnetwerk *
* ZEBRA Gasnetwerk B.V. voert het operationele beheer en het onderhoud uit aan een hoge druk gastransportnet in Zeeland en Brabant waarop alleen grote bedrijven zijn aangesloten.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties