Aansluit- en transportovereenkomst

Tags

De overeenkomst tussen een afnemer en een netbeheerder betreffende de aansluiting van de elektrische installatie van afnemer op het net van de netbeheerder en het transport van elektriciteit.
De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voorzien in een strikte scheiding tussen het transport en de levering van elektriciteit en gas. Het transport, inclusief de aansluiting op het transportnet, is de exclusieve taak van de netbeheerders. Iedereen die elektriciteit en gas wil gebruiken, heeft een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder in zijn gebied nodig.

Op grond van de wet moeten de netbeheerders redelijke voorwaarden hanteren en mogen de netbeheerders niet discrimineren (voor gelijksoortige klanten moeten netbeheerders dezelfde voorwaarden hanteren). Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit en gas. Deze worden, zeker waar het gaat over kleinverbruikers, bovendien ter toetsing voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Nov 18

Netbeheer belangrijk voor de energiemarkt.

De netbeheerder draagt zorg voor het energienet in een bepaalde regio en wordt daarom ook wel regionale netbeheerder genoemd. Ze zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de elektriciteit en/of gas bij gebruiker en kan niet vrij gekozen worden. De ACM controleert en reguleert ons energienetwerk en stelt jaarlijks de aansluit- en transporttarieven vast.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties