Afname installatie

Tags

De faciliteiten (ongeacht of dit in eigendom of anderszins toebehoort aan koper) downstream vanaf de aansluiting, die koper in staat stelt om aan zijn afnameverplichtingen uit hoofde van de toepasselijke overeenkomst en daaruit voortvloeiende transacties te voldoen aggregator: Een aggregator is een tussenpersoon van de producent en de handelaar. Hij kan meerdere productielocaties onder zijn hoede nemen. De producent kan zelf aggregator zijn, maar de functie kan ook vervuld worden door een andere aggregator (die niet tevens producent is).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties