Akkoord Van den Bossche

Tags

Op 16 september 2004 hebben de leveranciers van elektriciteit en aardgas een akkoord gesloten met betrekking tot de consumenten in de vrijgemaakte Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt. Dit akkoord kwam tot stand na besprekingen met vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties, vertegenwoordigers van de regulerende overheden, o.a. de VREG, en de federale minister bevoegd voor consumentenzaken, Freya Van den Bossche. Het akkoord heeft tot doel een aanvullende bescherming te bieden aan de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, zodat een aantal negatieve fenomenen (bijvoorbeeld onterechte leverancierswissels) preventief kunnen worden vermeden aan de hand van sluitende afspraken tussen de energieleveranciers. Het oorspronkelijke akkoord trad in werking op 1 maart 2005. Het akkoord onderging begin 2006 een aantal verfijningen en verbeteringen. Deze nieuwe versie werd ondertekend op 9 maart 2006 en geldt sinds 1 juli 2006. Het akkoord wordt begeleid door een gedragscode.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties