Allocatiepunt

Tags

Virtueel punt ter plaatse van het overdrachtspunt van een aansluiting, waar de energieuitwisseling tussen een installatie en het net administratief aan een marktpartij wordt toegewezen alsof de meting op het overdrachtspunt van de aansluiting heeft plaatsgevonden.
Primair allocatiepunt:

Het eerste aan een aansluiting toegekende allocatiepunt;

Secundair allocatiepunt:

Een door de netbeheerder aan een aansluiting toegekend allocatiepunt, niet zijnde het primaire allocatiepunt.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties