APX verrekening

Tags

Verrekening van het werkelijk verbruikte volume op maand-, kwartaal-, of jaarbasis zoals bepaald in de leveringsovereenkomst, gebaseerd op de actuele spotprijs op de APX van alle Peak Uren en van alle OFF Peak Uren in de betreffende kalendermaand, het kwartaal of jaar waarin de werkelijke levering dan wel afwijking ten opzichte van de referentie jaarhoeveelheid plaatsvond. Enkeltarief aansluitingen worden op basis van de verhouding in Peak Uren en OFF Peak Uren van het voor deze aansluiting geldende standaardprofiel afgerekend.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties