Basislastcapaciteit

Tags

De gedurende enig contractjaar op de aansluiting daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid gas, uitgedrukt in m3(n), gedeeld door achtduizend zevenhonderdzestig (8.760) uur. De uitkomst van de berekening van de basislastcapaciteit wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma, in m3(n) per uur. Indien de uitkomst van deze berekening groter is dan of gelijk aan de contractcapaciteit wordt de contractcapaciteit gelijk gesteld aan de basislastcapaciteit.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties