Calorische bovenwaarde

Tags

Afgekort naar CBW. De hoeveelheid energie, aangeduid in kWh of MJ, die vrijkomt tijdens volledige verbranding van één (1) m3(n) aardgas met zuurstof bij een absolute druk van 101.325 kPa (1,01325 bar) en bij een constante temperatuur van 25 °C (298.15 K, 77 °F) waarbij de bij de verbranding gevormde waterdamp wordt gecondenseerd bij een temperatuur van 25 °C (298.15 K, 77 °F).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties