CO2-handel

Tags

Emissierechten geven bedrijven het recht om bepaalde gassen (waaronder CO2) uit te stoten. Deze rechten kunnen verhandeld worden. In Nederland ziet de Nederlandse Emissieauthoriteit (Nea) toe op naleving van wetten en regels rond de uitstoot van CO2 en NOx. Zie ook Emissiehandel.


Aug 01

Invloed politiek op de energiemarkt

De politiek heeft meer invloed op de energiemarkt dan je wellicht in eerste instantie zou denken.

Omgekeerd is de overheid ook in belangrijke mate afhankelijk van energiemarkt.

Denk daarbij aan de discussies rond milieu aspecten of de gaswinning in Groningen, maar ook als inkomstenbron voor de staat (EB, ODE en BTW).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties