CO2

Tags

Gas dat vrijkomt bij verbranding van brandstoffen (gas, olie, hout). Belangrijke meststof voor al het plantaardig leven op aarde.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties