Commodity prijs

Tags

BIj Electra:
De door verbruiker verschuldigde prijs voor de levering van de elektriciteit, uitgedrukt in eurocent per kWh, inclusief kosten voor programmaverantwoordelijkheid, restprofiel en onbalans en exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en exclusief kosten van de netbeheerder (aansluit-, transport- en meetkosten uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst), tenzij anders aangegeven in de leveringsovereenkomst.

Bij Gas:
De door afnemer verschuldigde prijs voor het aardgas, welke wordt uitgedrukt in eurocent per m3 en is exclusief BTW en/of andere directe of indirecte heffingen van overheidswege en exclusief kosten van de netbeheerder, tenzij anders overeengekomen.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties