Contract Einde Register

Tags

Het Contract Einde Register is een database met alle lopende energiecontracten voor gas en elektriciteit van kleingebruikers. In de database staat per energiecontract de energieleverancier, einddatum en opzegtermijn. Het Contract Einde Register is sinds 1 augustus 2013 de opvolger van het Contract Controle Protocol. Afgekort naar CER. Doel van het CER is het voorkomen van overlappende contracten en zorgen voor het wederzijds respecteren van contracten door energieleveranciers. Deelname aan het Contract Einde Register is niet verplicht, maar vrijwel alle energieleveranciers zijn hierop aangesloten.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties