Contractjaar

Tags

Iedere opvolgende periode van 12 maanden binnen de looptijd te rekenen vanaf de aanvangsdatum.

of

De periode lopende vanaf het tijdstip van de aanvangsdatum van de overeenkomst tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar en vervolgens iedere periode, lopende van 1 januari, 06.00 uur CET tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar, waarin de overeenkomst van kracht is, tenzij anders is overeengekomen.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties