Energiekamer

Tags

Toen in juli 2004 de energiemarkt werd vrijgegeven, was het de taak van de Energiekamer om toezicht te houden op de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De Energiekamer, eerder DTe (Directie Toezicht Energie), was onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), maar is inmiddels los van de ACM.


Aug 01

Invloed politiek op de energiemarkt

De politiek heeft meer invloed op de energiemarkt dan je wellicht in eerste instantie zou denken.

Omgekeerd is de overheid ook in belangrijke mate afhankelijk van energiemarkt.

Denk daarbij aan de discussies rond milieu aspecten of de gaswinning in Groningen, maar ook als inkomstenbron voor de staat (EB, ODE en BTW).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties