Energietransitie

Tags

De overgang van grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen naar spaarzaam gebruik van duurzame energiebronnen of hernieuwbare brandstoffen.


Nov 01

Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt tot 2023 fors

De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies.

Opslag Duurzame Energie (ODE) na 2017

Er ligt een voorstel in de kamer om de ODE na 2017 op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spreken van een vereenvoudiging, tegenstander vinden het daarmee minder transparant worden.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties