Entrypunt

Tags

Een punt waar transportcapaciteit kan worden gecontracteerd of verhandeld om aardgas via het landelijke gastransportnet in te kunnen voeren. Entrypunten zijn onder te verdelen naar binnenlandse productiepunten (43), grenspunten (17), ondergrondse opslagpunten (7) en TTF punten (4).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties