Erkende Meetverantwoordelijke

Tags

Degene die conform de meetcode onder andere bevoegd is de meetinrichtingte plaatsen en de meetgegevens op te nemen. Zie ook Meetverantwoordelijke Partij.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties