Exit- en connectiekosten

Tags

De kosten die de op het gasnet aangesloten partij betaalt aan de landelijke gasnetbeheerder GTS voor het in stand houden van het net.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties