G-gas

Tags

Laagcalorisch gas wordt sinds de jaren zestig vooral gewonnen in Slochteren. De afkorting G-gas komt van Groningen-gas. In de decennia daarna is er een deel hoogcalorisch gas uit kleine velden aan toegevoegd. Door onderlinge menging en menging met stikstof blijft de kwaliteit gelijk aan G-gas. Dit gemengde G-gas wordt ook wel pseudo-G-gas genoemd.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties