Garanties van Oorsprong

Tags

Afgekort naar GvO zijn het exclusieve bewijs dat duurzame elektriciteit is geproduceerd. De energieleverancier koopt GvO’s en boekt deze ten behoeve van haar afnemer bij CertiQ (een 100% dochter van Tennet die volgens de huidige regelgeving belast is met de registratie van GvO’s).


Jan 01

Groene energie

Wanneer spreek men over groene energie?

Niet alle groene stroom is wat je ervan verwacht. Je kunt daadwerkelijk bijdragen aan vergroening van de energieproductie door te kiezen voor groene stroom uit Nederlandse wind, zon of biomassa uit afvalstromen, of door groene stroom te kopen bij een bedrijf dat investeert in duurzame energieopwekking.

Uit alle Nederlandse stopcontacten komt dezelfde 230 volt. Maar die identieke stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen-, gas- en kerncentrales. Om elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen moet een leverancier er genoeg GvO’s (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Eén garantie verzekert dat er ergens in Europa duizend kWh uit een duurzame energiebron is opgewekt.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties