Geaggregeerd Ontvangstation

Tags

De geaggregeerde ontvangststations dienen om de druk te verminderen van het aardgas dat van de hogedrukleidingen, naar het lagedruk distributienet van de netbeheerders stroomt. Meestal zijn er verschillende geaggregeerde ontvangststations per netbeheerder. Afgekort naar GOS.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties