Gevolmachtigde

Tags

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens volmacht de belangen van meerdere afnemers vertegenwoordigt in de totstandkoming van een mantelovereenkomst met leverancier.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties