Groene energie

Tags

Groene energie is energie die opgewekt is uit schone, onuitputtelijke bronnen, kortom een verzamelnaam voor groen gas en groene elektriciteit. Groene energie wordt ook wel duurzame of hernieuwbare energie genoemd. Groene energie is een breder begrip dan groene stroom, maar de de meeste energie wordt gebruikt voor elektriciteit.Jan 15

Hoe werkt WKO?

Uitleg Warmte Koude Opslag

WKO verwarmen en koelen met energie uit de bodem

In de zomer is relatief veel warmte aanwezig, die eigenlijk in de winter pas nodig is. En andersom: in de winter is er veel koude die ’s zomers goed gebruikt kan worden. Door opslag van deze warmte en koude kun je de vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Hierbij maken we gebruik van watervoe-rende lagen in de bodem. In geboorde bronnen slaan we in de zomer de warmte op en in de winter de koude.

Jan 08

Hoe werkt een windturbine?

Zo wordt windenergie opgewekt

Windenergie wordt opgewekt met windturbines die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Een windturbine bestaat grofweg uit drie onderdelen: de draaiende rotor met de rotorbladen, de gondel en de mast.

De wind brengt de rotorbladen aan het draaien; een naaf (of as) brengt die beweging via tandwielen over op een elektriciteitsgenerator die in de gondel zit. Door de hoogte kunnen de rotorbladen veel wind vangen: het waait er gemiddeld harder en gelijkmatiger, en er is geen invloed van huizen, bomen en andere obstakels. In de gondel zit ook vaak allerlei regeltechniek, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat de windmolen altijd zo goed mogelijk in de wind staat.

Jan 01

Groene energie

Wanneer spreek men over groene energie?

Niet alle groene stroom is wat je ervan verwacht. Je kunt daadwerkelijk bijdragen aan vergroening van de energieproductie door te kiezen voor groene stroom uit Nederlandse wind, zon of biomassa uit afvalstromen, of door groene stroom te kopen bij een bedrijf dat investeert in duurzame energieopwekking.

Uit alle Nederlandse stopcontacten komt dezelfde 230 volt. Maar die identieke stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij aan klimaatverandering dan 'grijze' bronnen van stroom: kolen-, gas- en kerncentrales. Om elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen moet een leverancier er genoeg GvO’s (Garantie van Oorsprong) voor hebben. Eén garantie verzekert dat er ergens in Europa duizend kWh uit een duurzame energiebron is opgewekt.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties