Grondstoffen

Tags

Alle natuurlijke materialen die gebruikt kunnen worden in het proces van energieproductie. Bekende grondstoffen zijn fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen. Uranium is een grondstof in nucleaire installaties. Daarnaast zijn er ook hernieuwbare grondstoffen (ook wel renewables genoemd) als hout en biomassa.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties