Grootverbruiker

Tags

Een afnemer die beschikt over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x80 Ampère. Of een afnemer die beschikt over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80 Ampère die er conform artikel 95n Elektriciteitswet met instemming kan worden afgeweken van de artikelen 95b en 95m Elektriciteitswet.


Sep 07

Aansluitwaarde berekenen en bepalen

Elk elektrische apparaat geeft de aansluitwaarde aan dat (maximaal) gebruikt. De som van alle apparaten bepaald uiteindelijk de benodigde aansluitcapaciteit van een aansluiting.

Omgekeerd is het vermogen wat je mag aansluiten is afhankelijk van de aansluitwaarde.
De rekensom hiervoor:

Stroom (Ampère)    x     Spanning (Volt)    =      Vermogen (Watt)
80 A           x         230 V           =       18.400 W

Dus bij een 3 x 80 A aansluiting:
3 x 18.400 = 55.200 Watt ofwel 55,2 kW

Eén groep van 230V kan bij een 16 A zekering 230 V x 16 A = 3680 W ofwel 3,68 kW als maximum aangesloten krijgen.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties