GvO

Tags

Garanties van Oorsprong zijn het exclusieve bewijs dat duurzame elektriciteit is geproduceerd. De energieleverancier koopt GvO’s en boekt deze ten behoeve van haar afnemer bij CertiQ (een 100% dochter van Tennet die volgens de huidige regelgeving belast is met de registratie van GvO’s).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties