Klantgegevens

Tags

De EAN-code(s) en de overige verbruiksgegevens waarop de leveringsovereenkomst is gebaseerd, alsmede de gegevens die door afnemer in het kader van de door leverancier over te nemen programmaverantwoordelijkheid aan leverancier worden verstrekt.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties