Kleinverbruiker

Tags

Een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet, dus niet zijnde een grootverbruiker.


Jan 30

Elektriciteitsmeter met dubbel telwerk (dagtarief - nachttarief), welke moet ik aflezen?

Standaard is het eerste (bovenste of linker) telwerk I het nacht- of weekendtarief.
De tweede (onderste of rechter) telwerk II is het normaal, dag- of piektarief.
Dit geldt ook voor digitale meters: het eerste telwerk (T1) is het nacht- of weekendtarief en het tweede telwerk (T2) het dagtarief.

Let op: In sommige gebieden kan het precies omgedraaid zijn, dit staat los van de (huidige) netbeheerder.
Controleer bij het noteren van de meterstand welke telwerk actief is, dan weet je het zeker.

Sep 07

Aansluitwaarde berekenen en bepalen

Elk elektrische apparaat geeft de aansluitwaarde aan dat (maximaal) gebruikt. De som van alle apparaten bepaald uiteindelijk de benodigde aansluitcapaciteit van een aansluiting.

Omgekeerd is het vermogen wat je mag aansluiten is afhankelijk van de aansluitwaarde.
De rekensom hiervoor:

Stroom (Ampère)    x     Spanning (Volt)    =      Vermogen (Watt)
80 A           x         230 V           =       18.400 W

Dus bij een 3 x 80 A aansluiting:
3 x 18.400 = 55.200 Watt ofwel 55,2 kW

Eén groep van 230V kan bij een 16 A zekering 230 V x 16 A = 3680 W ofwel 3,68 kW als maximum aangesloten krijgen.

Jun 01

Termijnbedrag of voorschotnota?

Termijnbedrag geldt enkel voor kleinverbruikaansluitingen

Met een termijnbedrag of voorschotbedrag betaalt u iedere maand alvast een deel van uw jaarlijkse energierekening. De energieleverancier kan pas aan het eind van het jaar berekenen hoeveel energie u heeft gebruikt en hoeveel dat kost. U ontvangt dan een jaarafrekening. Van deze rekening betaalt u vooraf iedere  maand een deel: het termijnbedrag. De hoogte van de voorschotnota (of voorschotrekening) noemen we voorschotbedrag. Per 1 juli 2015 is de term voorschotnota gewijzigd in termijnbedrag.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties