Landelijk Net Beheerder

Tags

Hoofdnetbeheerder van het HTL/RTL gasleiding netwerk en tevens verantwoordelijk voor de aardgaskwaliteit. De naam van deze Landelijk Net Beheerder is Gasunie Transport Services (GTS). Afgekort naar LNB.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties