Leveranciersmodel

Tags

Systeem waarin een consument of kleinzakelijke klant alle energiezaken laat regelen door de leverancier. De leverancier is het enige aanspreekpunt voor de klant. De klant krijgt alleen van de leverancier een rekening, waarop ook netbeheerkosten van de netbeheerder staan en eventueel de kosten van het gebruik van de meter. Leverancier en netbeheerder maken sluitende afspraken over verrekening van netbeheerkosten, verdeling van verantwoordelijkheden en vrijwarende betaling door de consument. Binnen het leveranciersmodel zorgt de leverancier van energie voor één rekening, zowel voor leverantie als voor netwerkkosten.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties