Leveringsperiode

Tags

Betekent de periode gedurende welke leveringen plaatsvinden uit hoofde van de overeenkomst, beginnende op de aanvangsdatum om 06.00 uur CET en eindigend op de einddatum (indien van toepassing) om 06.00 uur.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties