Leveringspunt

Tags

Het punt op het net waar door leverancier elektriciteit ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van (groot)verbruiker en – voor zover het leveringspunt niet samenvalt met de aansluiting – vanaf waar de netbeheerder de elektriciteit naar de aansluiting van (groot)verbruiker zal transporteren.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties