Luchtdrukcorrectie

Tags

De luchtdrukcorrectie is een correctiefactor die het effect van een hoger gelegen gasmeter compenseert. Daarmee wordt het gasverbruik nauwkeuriger vastgesteld.

Doordat de luchtdruk afneemt met de hoogte boven NAP, meet een gasmeter die boven NAP hangt een (iets) te hoog gasverbruik. De gasmeters hebben namelijk geen ingebouwde meting van de lokale druk van het gas in de meter.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties