Tags

Een hoeveelheid aardgas welke bij een temperatuur van 0 °C (273,15 K) een absolute druk heeft van 101.325 kPa (1,01325 bar) en technisch vrij van waterdamp een volume inneemt van één (1) kubieke meter.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties