Meetcode

Tags

De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder b, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de meetcode elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.


Aug 01

Invloed politiek op de energiemarkt

De politiek heeft meer invloed op de energiemarkt dan je wellicht in eerste instantie zou denken.

Omgekeerd is de overheid ook in belangrijke mate afhankelijk van energiemarkt.

Denk daarbij aan de discussies rond milieu aspecten of de gaswinning in Groningen, maar ook als inkomstenbron voor de staat (EB, ODE en BTW).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties