Meetinrichting

Tags

Een inrichting die alle componenten, software etc. omvat, die nodig zijn voor het registreren van de door leverancier aan grootverbruiker te leveren elektriciteit en eventueel blindenergie, tot en met het punt waar de informatie wordt gegenereerd en die gebruikt wordt voor de eigenlijke verrekening.


Jan 30

Elektriciteitsmeter met dubbel telwerk (dagtarief - nachttarief), welke moet ik aflezen?

Standaard is het eerste (bovenste of linker) telwerk I het nacht- of weekendtarief.
De tweede (onderste of rechter) telwerk II is het normaal, dag- of piektarief.
Dit geldt ook voor digitale meters: het eerste telwerk (T1) is het nacht- of weekendtarief en het tweede telwerk (T2) het dagtarief.

Let op: In sommige gebieden kan het precies omgedraaid zijn, dit staat los van de (huidige) netbeheerder.
Controleer bij het noteren van de meterstand welke telwerk actief is, dan weet je het zeker.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties