Nm³

Tags

Nm³ de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties