NOx

Tags

Stikstofoxiden (NO en NO2) komen vrij bij de verbranding van stoffen bij hoge temperatuur. Bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor of bij de verbranding van gas. NOx zijn broeikasgassen en uitstoot daarvan is gereguleerd.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties