Off Peak Uren

Tags

De uren buiten de peak uren.

Dus op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 23:00 tot 07:00 uur  op werkdagen, plus Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, althans de uren zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde instantie.

In bepaalde gebieden kunnen andere tijden gelden. Zo zijn in Brabant en Limburg de daluren van 21:00 tot 07:00 uur.


Feb 18

Uitleg over piek- en daluren

Hoezo piek- en daluren?

Tijdens daluren betaal een ander (vaak lager) energietarief dan tijdens piekuren. Uiteraard moet de meter dan wel geschik ziijn om piek- en daluren te het registeren.

Kan ik kiezen?

Wanneer de meter geschikt is kan men kiezen om tegen piek- en daltarieven af te rekenen. Voor kleinverbruikers is er ook nog de mogelijkheid om tegen enkeltarief gefactureerd te krijgen. Dan wordt al het verbruik, dus dag en nacht, tegen één enkel tarief gerekend. Grootverbruikers (≥ 3 x 80 Ampere) hebben verplicht een dubbele meter.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties