Onbalans

Tags

Het verschil tussen het energieprogramma voor de aansluiting(en) van afnemer en de gerealiseerde som van invoeding/afname op (alle) aansluiting(en) van afnemer, gedurende een bepaalde periode.


Jul 01

Invloed van het weer op de energieprijzen

Ook het weer beïnvloedt in sterke mate vraag én aanbod.

Bij een koude winter stijgt de vraag naar energie. Er wordt meer energie verbruikt omdat de thermostaat een paar graden hoger wordt gezet. Hierdoor stijgt vooral de gasprijs. Milde winters hebben juist een voordelig effect op de energieprijs, omdat er minder energie wordt verbruikt dan verwacht. Een warme zomer zorgt ervoor dat het energieverbruik toeneemt doordat mensen een airco of een tweede koelkast gaan gebruiken. De vraag naar energie stijgt waardoor de prijs toeneemt. Bij harde wind of veel zon kan daarentegen de prijs dalen, omdat er meer aanbod van elektriciteit is.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties