Peak Uren

Tags

De uren van 07:00 tot 23:00 op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, althans de uren zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde instantie.

In bepaalde gebieden kunnen andere tijden gelden. Zo zijn in Brabant en Limburg de piekuren van 07:00 tot 21:00 uur.


Feb 18

Uitleg over piek- en daluren

Hoezo piek- en daluren?

Tijdens daluren betaal een ander (vaak lager) energietarief dan tijdens piekuren. Uiteraard moet de meter dan wel geschik ziijn om piek- en daluren te het registeren.

Kan ik kiezen?

Wanneer de meter geschikt is kan men kiezen om tegen piek- en daltarieven af te rekenen. Voor kleinverbruikers is er ook nog de mogelijkheid om tegen enkeltarief gefactureerd te krijgen. Dan wordt al het verbruik, dus dag en nacht, tegen één enkel tarief gerekend. Grootverbruikers (≥ 3 x 80 Ampere) hebben verplicht een dubbele meter.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties