Redelijk en Zorgvuldig Operator

Tags

Een persoon of onderneming die in goed vertrouwen tracht zijn contractuele verplichtingen na te komen en daarbij tijdens de algemene bedrijfsvoering een mate van vaardigheid, zorgvuldigheid, inzicht en voorzorg uitoefent, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van een vaardig en ervaren persoon of ondernemer in dezelfde bedrijfstak en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties