Regionale Netbheerders

Tags

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde het transportdeel van Gasunie Transport Services (GTS), die een gastransportnet beheert in de zin van de Nederlandse Gaswet 1998.


Nov 18

Netbeheer belangrijk voor de energiemarkt.

De netbeheerder draagt zorg voor het energienet in een bepaalde regio en wordt daarom ook wel regionale netbeheerder genoemd. Ze zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de elektriciteit en/of gas bij gebruiker en kan niet vrij gekozen worden. De ACM controleert en reguleert ons energienetwerk en stelt jaarlijks de aansluit- en transporttarieven vast.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties