Renewables

Tags

Hernieuwbare bronnen. Energiebronnen die opnieuw gewonnen kunnen worden en daardoor onuitputtelijk zijn. Dat zijn, naast energiebronnen als wind, zon en water, in Nederland voornamelijk biomassa en huishoudelijk afval.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties