Systeembalans

Tags

Het proces waarbij met permanente regeling de hoeveelheid geproduceerde én afgenomen elektriciteit in evenwicht blijft.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties