Transporteur

Tags

Beheerder van het landelijk (transport)net en/of de RNB.

De netbeheerders, zowel voor gas als elektra, zijn transporteurs in Nederland. Zij zijn als energie-transportbedrijven verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het transportnet in Nederland.

Tennet (elektra) en GTS (gas) zijn de landelijke netbeheerders.


Nov 18

Netbeheer belangrijk voor de energiemarkt.

De netbeheerder draagt zorg voor het energienet in een bepaalde regio en wordt daarom ook wel regionale netbeheerder genoemd. Ze zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de elektriciteit en/of gas bij gebruiker en kan niet vrij gekozen worden. De ACM controleert en reguleert ons energienetwerk en stelt jaarlijks de aansluit- en transporttarieven vast.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties