Vrije afnemer

Tags

Elke afnemer die krachtens de Vlaamse wetgeving of indien hij niet in het Vlaamse Gewest is gevestigd, krachtens de wetgeving van een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om contracten te sluiten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas, met een producent, leverancier of tussenpersoon van zijn keuze en die daarom het recht heeft om toegang te krijgen tot het distributienet onder de voorwaarden, bepaald in het technisch reglement.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties